ონლაინ კურსი

როგორ გავზარდოთ გაყიდვები Facebook რეკლამის მეშვეობით!

სფეისის ციფრული მარკეტინგის ხელმძღვანელი, გასწავლის სარეკლამო კამპანიების გაშვების მეთოდოლოგიას, რომელიც შეგიძლია მოარგო ნებისმიერ ბიზნესს და სარეკლამო ბიუჯეტს.

მიიღე მყისიერი წვდომა, კურსის სრულ მასალაზე

მარტივ მოდულებად დაყოფილი, ვიდეო გაკვეთილები, სტრატეგიები, შაბლონები და ინდივიდუალური კონსულტაცია

⭐ ფეისბუქ რეკლამის
სრულყოფილი კურსი

კურსის განმავლობაში ისწავლი, როგორ გაყიდო ეფექტიანად შენი პროდუქტი ან სერვისი ფეისბუქ რეკლამის საშუალებით. მიიღებ წვდომას 6 მოდულზე, რომელიც შედგება  45+ ვიდეო გაკვეთილისგან. კურსის მოდულები არის სტრუქტურირებული ისე, რომ მარტივად შეძლო ნასწავლის, პრაქტიკაში გამოყენება. უკვე ნანახ ვიდეო გაკვეთილებს, ნებისმიერ დროს შეგიძლია მიუბრუნდე. კურსის მასალაში, ასევე შედის ქვიზები, რომლის საშუალებითაც, შეამოწმებ შენს ცოდნას. კურსის ბოლოს გადმოგეცემა სერტიფიკატი.

[ 1 წლიანი წვდომა კურსის ვიდეო მასალაზე ]

ვიდეო კონსულტაცია

კურსის განმავლობაში, საშუალება გექნება დამატებით გაიარო 45 წუთიანი ონლაინ კონსულტაცია ირაკლისთან, მიიღო რჩევები და რეკომენდაციები, შენი ბიზნესის წარმატებისთვის ან კარიერული წინსვლის მისაღწევად.

[ ინდივიდუალური 45 წუთიანი ვიდეო ზარი ტრენერთან ]

დახურული ფეისბუქ ჯგუფი

შენი სწავლის პროცესი მხოლოდ ვიდეო მასალის ყურებითა და მოსმენით არ მთავრდება. კურსზე რეგისტრაციის შედეგად, Digitalhub-ის დახურული Facebook ჯგუფის მუდმივი წევრი გახდები, სადაც, კურსის მსვლელობისას და დასრულების შემდეგაც, შეძლებ შეკითხვები დასვა და რჩევები მიიღო როგორც ირაკლისგან, ასევე ჯგუფის სხვა წევრებისგანაც.

[ სამუდამო წვდომა კურსის დახურულ ფეისბუქ ჯგუფზე ]

კურსი წარმატებით, უკვე 100-ზე მეტმა სტუდენტმა გაიარა

კურსის ტრენერი

ირაკლი ჩხეიძე

ირაკლი ჩხეიძე სფეისის ციფრული მარკეტინგის ხელმძღვანელია. სფეისი ციფრული ბანკია, რომელიც მხოლოდ შენს მობილურში არსებობს და მარკეტინგულ კომუნიკაციასაც უმთავრესად ციფრული არხების (Facebook Ads, Google Ads და ა.შ.) მეშვეობით ახორციელებს.

სტარტაპმა ერთ წელიწადში 150,000 კლიენტი დაარეგისტრირა თავის აპლიკაციაზე და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ციფრული სარეკლამო არხების (Facebook Ads, Google Ads) გამოყენებით შეძლო. შესაბამისად, ირაკლი გამოცდილი პრაქტიკოსია, ვისგანაც Facebook რეკლამის ყველა ნიუანსის შესწავლაა შესაძლებელი.

ირაკლი ასევე არის Facebook-ის სერტიფიცირებული ექსპერტი:

კამპანიის მთავარი კომპონენტი

ეფექტური რეკლამა

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი შენს სარეკლამო კამპანიაში არის თვითონ რეკლამა – რეკლამის დიზაინი, ტექსტი და სხვა შემადგენელი ნაწილები.

სწორედ რეკლამის ხარისხი განაპირობებს, სარეკლამო კამპანიის გაშვებისას, შენთვის სასურველი შედეგი ეღირება 10 თეთრი თუ 10 ლარი.

მე-5 მოდულში ისწავლი ეფექტური რეკლამის აწყობის პრინციპებს. გაიგებ რა არის და როგორ გამოიყენო ის 9 მთავარი რეკლამის შემადგენელი ელემენტი, რომელიც მის ეფექტურობას განაპირობებს.

ვისთვის არის ეს კურსი

ეს კურსი არის შენთვის, თუ შენ ხარ:

✓ დამწყები ციფრული მარკეტერი – რომელსაც სურს Facebook რეკლამის სიღრმისეულად შესწავლა.


✓ მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელი
 – რომელსაც სურს შეისწავლოს სხვადასხვა მეთოდოლოგია და აქციოს Facebook და Instagram, გაყიდვების გენერირების მუდმივ წყაროდ.


✓ გამოცდილი ციფრული მარკეტერი
 – რომელიც დაინტერესებულია  რეკლამის გაშვების მოწინავე სტრატეგიებით, და კამპანიის ბიუჯეტისა და შედეგების მასშტაბირების (Scaling) სწორი მეთოდოლოგიებით.

გაეცანი კურსის მასალას

ამ მოდულში გაიცნობ კურსის ტრენერს და მიიღებ დეტალურ ინფორმაციას კურსის კურიკულუმთან დაკავშირებით. ასევე გახსნი Facebook-ის ბიზნეს მენეჯერის ანგარიშს.

 

ვიდეო გაკვეთილები:

✓ 1. გამარჯობა! – 01:37
✓ 2. ჩემ შესახებ – 03:14
✓ 3. რას ისწავლი – 01:08
✓ 4. კურსის სტრუქტურა – 01:38
✓ 5. ციფრული მარკეტინგის ტერმინოლოგია – 07:27
✓ 6. როგორ გამოიყენო ეს კურსი – 00:58
✓ 7. ბიზნეს მენეჯერი – 00:24
✓მოდული 1: სავარჯიშო და შემდეგი ნაბიჯები 

ამ მოდულში მიიღებ ტექნიკურ ცოდნას სარეკლამო კამპანიების გასაშვებად. გაიგებ რა არის ის ფუნქციონალი რაც Facebook-ს ასეთ ძლიერ სარეკლამო პლატფორმად აქცევს.

 

ვიდეო გაკვეთილები:

✓ 8. სარეკლამო ანგარიშის შექმნა – 01:37
✓ 9. Facebook-ის სარეკლამო ეკოსისტემა – 02:17
✓ 10. სარეკლამო კამპანიის სტრუქტურა – 01:12
✓ 11. კამპანიის დონე (Campaign Level) – 03:11
✓ 12. სარეკლამო ჯგუფების დონე (Adset Level) – 03:35
✓ 13. რეკლამის დონე (Ad Level) – 03:27
✓ 14. სარეკლამო კამპანიის გაშვება – 10:58
✓ 15. Facebook Pixel – ფეისბუქის პიქსელი – 00:44
✓ 16. პიქსელის ინტეგრაცია საიტზე – 03:12
✓ 17. სტანდარტული Event-ების გაწერა საიტზე – 06:38
✓ 18. Custom Audiences – მომხმარებელთა აუდიტორიები – 07:41
✓ 19. Lookalike Audiences – მსგავსი აუდიტორიები – 04:59
✓მოდული 2: სავარჯიშო და შემდეგი ნაბიჯები

შეიქმნი ზოგად წარმოდგენას FACEBOOK-ის ეკოსისტემისა და მისი ალგორითმის შესახებ. გაიგებ, რა პრინციპებზე დაყრდნობით მუშაობს FACEBOOK-ის სარეკლამო აუქციონი და ამ აუქციონში გამარჯვების წინაპირობას.

 

ვიდეო გაკვეთილები

✓ 20. როგორ მუშაობს Facebook-ს სარეკლამო აუქციონი – 02:49
✓ 21. როგორ მოვიგოთ სარეკლამო აუქციონში – 03:19
✓ 21. CBO – ბიუჯეტის გაწერა კამპანიის დონეზე – 01:33
✓ 22. Lowest Cost / Bid Cap / Cost Cap – 02:14

ამ მოდულში გაეცნობი სტრატეგიებს და მეთოდოლოგიას, რომელსაც ირაკლი თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში იყენებს.

 

ვიდეო გაკვეთილები:

✓ 23. მარკეტინგული Funnel-ი – 03:32
✓ 24. TOFU – Top of the Funnel – 02:42
✓ 25. MOFU – Middle of the Funnel – 01:33
✓ 26. BOFU – Bottom of the Funnel – 01:33
✓ 27. BOFU – Post Purchase – 00:48
✓ 28. სტრატეგია 1: MINI (დღიური ბიუჯეტი: $30 – $50) – 04:15
✓ 29. სტრატეგია 2: TURBO (დღიური ბიუჯეტი: $250 – $500) – 03:47
✓ 30: სტრატეგია 3: EVERGREEN (დღიური ბიუჯეტი: $200 და მეტი) – 03:46
✓ 31. კამპანიების მართვა – ნაწილი 1 – ფილტრი, თარიღი, სტრუქტურა – 03:20
✓ 32. კამპანიების მართვა – ნაწილი 2 – მეტრიკები და შაბლონების შექმნა – 03:35
✓ 33. კამპანიის Learning – ფაზა – 02:02
✓ 34. კამპანიის ანალიზი, ოპტიმიზაცია და მასშტაბირება – ნაწილი 1 – 02:50
✓ 35. კამპანიის ანალიზი, ოპტიმიზაცია და მასშტაბირება – ნაწილი 2 (1) – 02:54
✓მოდული 4: სავარჯიშო და შემდეგი ნაბიჯები

ამ მოდულში გაეცნობი რეკლამის ახალ და არსებულ ფორმატებს და მიიღებ რჩევებს ხარისხიანი და ეფექტური რეკლამის შესაქმნელად.

 

ვიდეო გაკვეთილები

✓ 36. მობილურზე მორგებული რეკლამა – 03:46
✓ 37. ეფექტური რეკლამის ელემენტები – 02:52
✓ 38. ეფექტური რეკლამის მაგალითები – 03:34
✓ 39. ფორმატების და განთავსების კომბინაცია – 02:02
✓ 40. რეკლამის მაკეტის გენერირება – Adparlor – 02:10
✓ 41. Facebook Creative HUB ინსპირაციისთვის – 01:18
✓ 42. Facebook Ad Library – ინსპირაცია და კონკურენტული ანალიზი – 01:35
✓მოდული 5: სავარჯიშო და შემდეგი ნაბიჯები

ამ მოდულში დაემატება ყველა ის დამატებით ვიდეო გაკვეთილი, რომელსაც სტუდენტები მოითხოვენ კურსის დახურულ Facebook ჯგუფში.

 

ვიდეო გაკვეთილები

✓ 43. ლიდების რეკლამა
✓ 44. ლიდების გენერირების სტრატეგიები
✓ 45. დინამიური რეკლამა ონლაინ მაღაზიებისთვის
✓ 46. Instagram Shopping Ads

უფასო გაკვეთილი

მარკეტინგული Funnel

ამ ვიდეოში ირაკლი მოგიყვება, რა არის მარკეტინგული ფანელი (Funnel) და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, სარეკლამო კამპანიების ოპტიმიზაციისთვის .

კურსზე რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებ წვდომას, 45+ ვიდეო გაკვეთილზე, რომელიც საფუძვლიანად შეგასწავლის წარმატებული ფეისბუქ კამპანიების გაშვების მეთოდოლოგიებს.

დააჭირე ღილაკს
"რეგისტრაცია" და მიიღე
სრული წვდომა კურსის მასალაზე​

+ კურსის ფეისბუქ ჯგუფის წევრობა
425
00
 • ყველა მოდული
 • კურსის დახურული Facebook ჯგუფი
 • რეკლამის გაშვების სტრატეგიები
 • სერტიფიკატი
 • ვიდეო კონსულტაცია ტრენერთან
 •  
უსაფრთხო ტრანზაქციები

დააჭირე ღილაკს
"რეგისტრაცია" და მიიღე
სრული წვდომა კურსის მასალაზე​

+ ონლაინ კონსულტაცია​ ტრენერთან
645
00
 • ყველა მოდული
 • კურსის დახურული Facebook ჯგუფი
 • რეკლამის გაშვების სტრატეგიები
 • სერტიფიკატი
 • ვიდეო კონსულტაცია ტრენერთან
 •  
საუკეთესო
შეთავაზება
უსაფრთხო ტრანზაქციები

ხშირად დასმული შეკითხვები

კურსზე რეგისტრაციის შემდეგ, გექნებათ ონლაინ მასალაზე 1 წლიანი, ხოლო ფეისბუქის ჯგუფზე, სამუდამო წვდომა.

დიახ, კურსის სრული პაკეტის შეძენის შემთხვევაში გექნებათ შესაძლებლობა კურსის ხელმძღვანელთან 45 წუთიანი ინდივიდუალური კონსულტაცია გაიაროთ.

დიახ. კურსის მასალა მუდმივად განახლდება და გაუმჯობესდება სტუდენტების რეკომენდაციებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით. ასევე, პერიოდულად დაემატება ახალი კონტენტი, ინდუსტრიაში მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად.

კურსზე რეგისტრაციის შემდეგ სპეციალური ბმულის მეშვეობით შეგეძლებათ ვიდეო შეხვედრის ჩანიშნა თქვენთვის სასურველ დროს.

95 ₾ პაკეტი – გაგეხსნებათ წვდომა მხოლოდ 1,2 მოდულზე, სადაც საფუძვლიანად შეისწავლით ფეისბუქის სარეკლამო პლატფორმას და მის შესაძლებლობებს, ასევე ისწავლით სტანდარტული კამპანიის გაშვებას.

 • 425 ₾ პაკეტი – გაგეხსნებათ წვდომა, კურსის სრულ მასალაზე, 6 მოდული, როგორც ტექნიკური ასევე სტრატეგიული მასალა. ამ პაკეტში არ შედის ინდივიდუალური კონსულტაცია
 • 645 ₾ სრული პაკეტი – შედის როგორც ვიდეო მასალა, ასევე ინდივიდუალური კონსულტაციაც.

სწავლა ხდება ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილების მეშვეობით. სრული პაკეტის შეძენის შემთხვევაში ასევე გექნებათ საშუალება ერთი ინდივიდუალური კონსულტაცია ჩანიშნოთ ტრენერთან. ნებისმიერი პაკეტის შეძენის შემთხვევაში, გახდებით კურსის ფეისბუქის ჯგუფის წევრი სადაც ასევე შეგეძლებათ კითხვების დასმა და რჩევების მიღება თქვენი სარეკლამო კამპანიების გარშემო.

ჯამურად ვიდეო გაკვეთილების ხანგრძლივობა არის 3 საათამდე, მაგრამ უმჯობესია, სწავლის პარალელურად, პრაქტიკაში გამოიყენოთ ნასწავლი მეთოდოლოგიები. შედეგად სწავლის პროცესი უფრო ხანგრძლივი გამოვა, მაგრამ ასეთი მიდგომა დაგეხმარებათ მასალის უკეთ ათვისებაში.

დიახ გვაქვს თანხის დაბრუნების 365 დღიანი პოლისი. რაც ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენთან ნასწავლი სტრატეგიების გამოყენების შედეგად, რეალურ შედეგს ვერ ნახავთ, ჩვენ კურსში გადახდილ თანხას მთლიანად აგინაზღაურებთ.

ყველა უფლება დაცულია შპს. დიჯიტალჰაბი © 2020 irakli.digital@gmail.com | წესები და პირობები | კონფიდენციალურობის პოლიტიკა | იურ. მის: აბაშელის 7, თბილისი​