ციფრული მარკეტინგის ბლოგი

სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავების გზა

სოციალური მედია მარკეტინგის სტრატეგიის შექმნა სულაც არ არის აუცილებელი იყოს მტკივნეული და რთული პროცესი.  ამ ბლოგში  შემოგთავაზებთ 5 მარტივ გზას, როგორ უნდა შეიმუშაო სოციალური მედიის გეგმა შენი ბიზნესისთვის.

სოციალური მედიის სტრატგია აერთიანებს იმ ყველაფერს, რასაც შენ დროთა განმავლობაში მიზნად ისახავდი რომ მიგეღწია, შენი ბიზნესის სოციალურ მედია არხებში.

რაც უფრო სფეციფიკურია შენი გეგმა,  მით უფრო ეფექტური იქნება ის გამოყენებისას. ყოველთვის ეცადე  სტრატეგია იყოს ძალიან ლაკონური, კონკრეტული და რაც მთავარია გაზომვადი. ნუ შეიმუშავებ მას ძალიან ზოგადი დებულებებით, რადგან საბოლოოდ გაგიჭირდება იმის გაგება რამ იმუშავა, რატომ იმუშავა და კონკრეტულად როგორ შეიძლება შედეგის რიცხვებში გაზომვა.

ამ ბლოგში შევეცდებით  მოკლედ გავიაროთ ის 5 ნაბიჯიანი მოდული, რომელიც ძალიან მომგებიანი იქნება სოციალური მედია კამპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას.

სტატიის სარჩევი

რა არის სოციალური მედია მარკეტინგი?

სოციალური მედია მარკეტინგი არის ერთგვარი პრაქტიკა, რომელიც მოიცავს სოციალური მედია არხების გამოყენებას, პროდუქტის სარეკლამოდ, გასაყიდად ან ბრენდის, პროდუქტის ან სერვისის ცნობადობის გასაზრდელად.

სოციალური მედია მარკეტინგი დაეხმარება შენს ბიზნეს:

 • გაზარდოს ბრენდის ცნობადობა
 • შექმნას ბრენდის გარშემო ჩართული და აქტიური საზოგადოება
 • გაყიდოს პროდუქტი ან სერვისი
 • უფრო მარტივად დაიწყოს მომხმარებელთა მომსახურება/კომუნიკაცია, სოციალური მედია პლათფორმების საშუალებით
 • მიწვდეს მიზნობრივ აუდიტორიას რეკლამით სოციალურ ქსელში

რა არის სოციალური მედია სტრატეგია?

სოციალური მედიის სტრატეგია არის დოკუმენტი, რომელიც გამოყოფს შენი სოციალურ მედია მიზანს, იმ ტაქტიკებს, რომლებსაც გამოიყენებ ამ მიზნის მისაღწევად და მეტრიკებს, რომლებსაც დააკვირდები შედეგების გაზომვისას.

შენი სოციალური მედია მარკეტინგული სტრატეგია ასევე უნდა მოიცავდეს ყველა შენ უკვე არსებულ ან დაგეგმილ სოციალურ მედია პლათფოემას, რომლებსაც გაწერილი ექნებათ მათთვის შესაბამისი სპეციფიკური მიზნები და აქტივობები.

და ბოლოს, კარგი სოციალური მედიის გეგმა უნდა განსაზღვრავდეს როლებს და პასუხისმგებლობებს შენი გუნდის შიგნით და მოიცავდეს რეპორტინგის მეთოდებს.

ნაბიჯი 1. შეარჩიე სოციალური მედია მარკეტინგული მიზნები

შეარჩიე ისეთი სოციალური მედია მარკეტინგული მიზნები, რომლებიც თანხვედრაში იქნება შენი ბიზნესის მიზნობრიობასთან

შექმენი S.M.A.R.T მიზანი

 

რას ნიშნავს ეს?

ამას ახლავე გაიგებ.

პირველი ნაბიჯი მომგებიანი სტრატეგიის დასასახად არის შენი მიზნობრიობისა და მიზნების კარგად განსაზღვრა. მიზნის გარეშე, შენ ვერ შეძლებ წარმატების  და ROI-ს (Return on Investment) გაზომვას.

ამაში კი იმის განსაზღვრა დაგეხმარება როგორი უნდა იყოს შენი თითოეული მიზანი:

 • SPECIFIC- სფეციფიკური
 • Measurable -გაზომვადი
 • Attainable – მიღწევადი
 • Relevant – რელევანტური
 • Time-bound – დროში შეზღუდული

სწორედ ეს არის S.M.A.R.T მიზანი სამუშაო ჩარჩო. ის დაგეხმარება დაგეგმო შენი ქმედებები და დარწმუნებული იყო, რომ ისინი რეალურ ბიზნეს შედეგებამდე მიგიყვანს.

გაზომვე მნიშვნელოვანი მეტრიკები
 

ისეთი მეტრიკების, როგორებიცაა ფოლოვერების ან  მოწონებების გაზომვა ძალიან მარტივია, მაგრამ ისინი არაფერს ამბობენ რეალურად ღირებულ შედეგებზე. ამის მაგივრად, უმჯობესია, ფოკუსი გადაიტანო ისეთი მეტრიკების გაზომვაზე, როგორებიცაა ჩართულობა, კლიკები რეითი (CTR), კონვერსიის რეითი (CVR).

შესაძლოა შენ გინდოდეს თვალი ადევნო  სხვდასხვა მიზნებს სხვდასხვა პლათფორმისთვის ან თუნდაც დააკვირდე ამ პლათფორმების სხვდასხვაგვარ გამოყენებას.

მაგალითად, თუ შენ ინსტაგრამს იყენებ  ბრენდის ცნობადობის გასაზრდელად, მაშინ უნდა დააკვირდე ინსტაგრმ სთორის მნახევლთა რაოდენობას, ხოლო თუ ფეისბუქიდან უშვებ რეკლამას სოციალურ მედიაში, მაშინ უმჯობესია დააკვირდე თითო კლიკის ღირებულებას ანუ CPC-ის.

სოციალური მედიის მიზნები, მნიშნელოვანია თანხვედრაში იყოს მთლიან მარკეტინგულ მიზნობრიობასთან.

დაიწყე შენი სოციალური მედია მარკეტინგული გეგმის შედგენა, მაგალითად ჩამოწერე პირველი ყველა მნიშვნელოვანი მიზანი შენი სოციალური მედიისთვის.

გამოიწერე ციფრული ინდუსტრიის საიხლეები

ჩვენ ვაგზავნით, მხოლოდ თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას

ნაბიჯი 2. უფრო ღრმად შეისწავლე მიზნობრივი აუდიტორია

შექმენი შენს აუდიტორიაში რამდენიმე პერსონა
 

იმის ცოდნა თუ ვინ არის შენი აუდიტორია და რისი ნახვა უნდათ სოციალურ მედიაში, არის გასაღები მათი ყურადღების მოსაგებად. ეს არის გზა იმისთვის, რომ შექმნა მათთვის საინტერეო, მოსაწონი და გადაზიარებადი კონტენტი. ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ გსურს შენი ფოლოვერები გადაიქცნენ შენი ბიზნეს აქტიურ მომხმარებლებად.

როდესაც ვსაუბრობთ მიზნობრივ აუდიტორიაზე, მნიშვნელოვანია იცოდე მათი:

 • ასაკი
 • ადგილმდებარეობა
 • საშუალო შემოსავალი
 • ტიპური პროფესია ან სამუშაო ინდუსტრია
 • ინტერესები და ა.შ

შეხედე შენ აუდიტორიას არა როგორც მხოლოდ მომხმარებელთა რაოდენობას არამედ, როგორც რეალურ ადამიანებს, რეალური მოთხოვნილებებით. ამ შემთხვევაში შეძლებ მათი ჩართულობის მოპოვებას შენს სოციალურ მედიაში.

შეაგროვა მონაცემები
 

ნუ გააკეთებ დაშვებებს, რეალური მონაცემების გარეშე.

თუ შენ გგონია რომ შენი მიზნობრივი აუდიტორია არ არის ფეისბუქზე, კარგად ჩახედე სტატისტიკას, გაფილტრე ასაკის სქესის ან ნებისმიერი ინტერესის მიხედვით და ნახავს რომ 2 მილიონიან აუდიტორიაში შენი ბიზნესის შესაბამისი ქვეაუდიტორიაც იარსებებს.

სოციალური მედიის ანალიტიკას შეუძლია მოგაწოდოს ძალიან ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია, იმაზე თუ ვინ არიან შენი ფოლოვერები, სად ცხოვრობენ, როგორ შედიან ინტერაქციაში რეკლამასთან, ბრენდებთან და ზოგადად სოციალურ მედიასთან. ეს მონაცემები დაგეხმარება განსაზღვრო შენი სტრატეგია და უკეთესად შეარჩიო მიზნობრივი აუდიტორია.

ნაბიჯი 3. შეისწავლე შენი კონკურენტები

იმის ალბათობა, რომ შენი კონკურენტები უკვე იყენებენ არაერთ სოციალურ მედია პლათფორმას ძალიან დიდია, ამიტომ ნახე მათი გვერდები, ფეისბუქ რეკლამები და შეეცადე ინსწავლო მეტი იმ ინდუსტრიაზე, რომელშიც მოგიწევს მათთან კონკურენცია.

ჩაატარე კონკურენტთა ანალიზი
 

კონკურენტთან ანალიზი დაგეხმარება უკეთესად გაიგო ვინ არიან შენი კონკურენტები, როგორია მათი სოციალური მედიის პლათფორმები და რას აკეთებენ ისინი კარგად ან შესაძლოა ცუდად.

ეს დაგეხმარება ასევე კარგად გაიაზრო რას უნდა ელოდო ინდუსტრიისგან, რომლისთვისაც ქმნი შენს სოციალურ მედია სტრატეგიას.

იქნებ შენი კონკურენტი ძალიან ძლიერია ინსტაგრამის პლათფორმაზე, მაგრამ კარგად არ აუთვისებია ფეისბუქის პლათფორმა და ფეისბუქ რეკლამა. მას შემდეგ რაც ნახავს სად შეგიძლია იყო შენს კონკურენტებზე ძლიერი, დაიწყე იმ პლათფორმის განვითარება და ეტაპობრივად მიამატე სხვა სოციალური მედიის პლათფორმები.

4. როგორია ამ მომენტისთვის შენი სოციალური მედია?

თუ უკვე აქტიურად იყენებ სოციალურ მედიას შენი ბიზნესისთვის, დაუსვი შემდეგი კიხთხვები შენს თავს:

 

 • რა მუშაობს და რა არ მუშაობს?
 • ვინ შემოდის ინტერაქციაში შენს პოსტებთან, რეკლამასთან, სტატუსებთან?
 • რომელ არხს იყენებს ყველაზე ხშირად შენი აუდიტორია?
 • როგორ ედრება შენი სოციალური მედია სხვა კონკურენტების სოციალურ მედია გვერდებს?

როდესაც შეაგროვებ ამ ინფორმაცია, დროა დაიწყო გაუმჯობესებაზე ფიქრი.

შენი არსებული სოციალური მედიის არხების ასეთი დაკვირვება საშუალებას მოგცემს გაიგო რა არის თითოეული პლათფორმის დანიშნულება და რა მიზანს უნდა ემსახურებოდნენ ისინი. თუ კონკრეტული არხის დანიშნულება არ არის მკაფიო და არის მეტად ბუნდოვანი, დაფიქრდი უმჯობესი ხომ არ არის რესურსის სხვა არხში გადატანა.

იმისთვის რომ ეს გადაწყვეტილება უფრო გაგიმარტივდეს, დაუსვი შემდეგი კითხვები შენს თავს:

 

 • არის ჩემი აუდიტორია ამ პლათფორმაზე?
 • თუ არის, როგორ და რამდენად ხშირად იყენებენ ისინი ამ არხს?
 • მეხმარება კი ეს არხი ჩემი მიზნების მიღწევაში?

ასეთი კიხთხვების გავლა, დაგეხმა უფრო ფოკუსირებული გახდეს შენი სოციალური მედია სტრატეგია.

ნაბიჯი 5. შექმენი სოცალური მედიის კონტენტ კალენდარი

ღირებული კონტენტის გაზიარება არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ სოციალურ მედიის მართვისას, მაგრამ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი სოციალური მედია კონტენტ გეგმის შემუშავება, რომელსაც ქმნიან სოციალური მედია მენეჯერები ან ციფრული მარკეტინგის მენეჯერები კომპანიის კონტენტის კონსისტენტურობის სამართავად. ეს დაგეხმარება შენი კონტენტენი იყოს თანმიმდევრული და მოახდინოს მაქსიმალურად დიდი გავლენა აუდიტროიაზე.

შენი სოციალური მედია კონტენტ გეგმა დაგეხმარება განსაზღვრო რამდენად ხშირად და რა რაოდენობით უნდა ეკონტაქტო მიზნობრივ აუდიტორიას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გაწერილ გეგმაში არ არის შესაძლებელი სპონტანური გადახვევები.

შექმენი პოსტების განრიგი
 

სოციალური მედია კონტენტის კალენდარი უნდა მოიცავდეს პოსტების გაზიარების თარიღებსა და დროებს და ასევე ამ პოსტების ჩამონათვალს. დაფიქრდი, როგორ უნდა გააზიარო პოსტები, რომელ არხებში და დღის რომელ მონაკვეთში. სოციალური მედიის კონტენტ კალენდარი არის იდეალური ადგილი იმისთვის, რომ დაგეგმო აქტივობები დაწყებული ვიზუალებიდან და დამთავრებული ლინკებით, რომლებსაც მოიცავენ ეს პოსტები.

ააწყვე კონტენტის საუკეთესო მიქსი
 

დარწმუნდი რომ შენი კონტენტ სტრატეგია და კალენდარი თანხვედრაშია არსებულ მისიასთან და შეესაბამება ყველა არსებულ სოციალურ მედია გვერდს.

შენ შეიძლება გადაწყვიტო, რომ:

 • 50% კონტენტისა გადაიყვანს მომხმარებელს საიტზე
 • 25% გადაიყვანს მომხმარებელს სხვა არსებულ რესურსებზე
 • 20% კონტენტისა მხარს დაუჭერს ლიდების გენერირების პროცესებს
 • 5% კი მიაწვდის მომხმარებელს ინფორმაციას შენი კომპანიის კულტურაზე

ასეთი კონტენტ გადანაწილება, უზრუნველყოფს , რომ კონტენტ კალენდარი შედგებოდეს სწორი მიქსისგან და იყოს მრავალფეროვანი.

გაითვალისწინე  ამ ბლოგში მოყვანილი რჩევები და დაიწყე შენი სოციალური მედია მენეჯმენტის გამართვა და სტრატეგიის შექმნა. მომავალში კი დაელოდე უფრო მეტ და დაწვრილებით რჩევებს, რომლებიც დაგეხმარება ამ სტრატეგიის გაუმჯობესებაში.

თუ ეს ბლოგი მოგეწონა და გსურს მეტი გაიგო სოციალური მედია კამპანების შექმნის პროცესზე წაიკითხე ბლოგი იმაზე თუ როგორ უნდა შექმნა – სოციალური მედია კამპანია 9 მარტივ ნაბიჯში.

თუ ხარ ანტრეპრენერი ან უბრალოდ გსურს უფრო ახლოს გაიცნო ციფრული მარკეტინგის სამყარო  დარეგისტრირდი ონლაინ კურსზერეკლამა, სოციალურ მედიაში და  დაიწყე სწავლის პროცესი.

 

ვიდეო რეკლამა სოციალური მედიისთვის

მობილური ვიდეო რეკლამა სოციალური მედიისთვის არის შესანიშნავი მიმართულება ისეთი კომპანიებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ სარეკლამო სტრატეგიის გაუმჯობესებაზე. თუ დღევანდელ სოციალურ მედიას გადაავლებთ თვალს, ნახავთ, რომ ბიზნესების უმრავლესობა

წაიკითხე ვრცლად »

4 მომავლის პროფესია სოციალურ მედიაში

სოციალური ქსელები ჩვენი ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტში იჭრებიან და აყალიბებენ ახალ ქცევებს, მოთხოვნილებებსა და როლებს.   თუ არსებული მდგომარებით ვიმსჯელებთ, მომავალი სოციალურ მედიაშია, რაც ახალი

წაიკითხე ვრცლად »

6 ტრენდი ეფექტური რეკლამის შესაქმნელად

  2022 წლის ტრენდები მოექცევიან ისეთი ფაქტორების გავლენის ქვეშ, როგორებიცაა პანდემია, ახალი ბიზნეს მოდელები, ტექნოლოგიური ცვლილებები და სხვა. წარმოუდგენელია ორწლიანი პანდემიის შემდგომ, არ ელოდო გარდაუვალ

წაიკითხე ვრცლად »

რატომ უნდა გაიარო სოციალური მედიის კურსი?

  შენს სოციალურ მედიაში განთავსებული სტატუსები მალევე ივსება კომენტარებით? შენი პოსტები იმდენად საინტერესოა, რომ ბევრ მოწონებას იმსახურებს ინსტაგრამის აუდიტორიისგან? ან იქნებ უბრალოდ გაინტერესებს როგორ ურტიერთობენ

წაიკითხე ვრცლად »
გააზიარე:

სხვა სტატიები

გამოიწერე ციფრული ინდუსტრიის საიხლეები

ჩვენ ვაგზავნით, მხოლოდ თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას

ჯგუფური პაკეტის მოთხოვნა

პასუხს მიიღებთ 24 საათის განმავლობაში.

ჯგუფური პაკეტის მოთხოვნა

დაგვიტოვეთ საკონტაქტო ინფრომაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით 24 საათის განმავლობაში.